• Advokátska kancelária JUDr. Slavomíra Kučmáša poskytuje právne služby viacerým významným slovenským a zahraničným podnikateľským subjektom.
  • Advokátska kancelária pomáha taktiež občanom pri realizácii ich práv a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.
  • Advokátska kancelária sa špecializuje najmä na poskytovanie právnych služieb v oblasti občianského, obchodného, pracovného práva a práva ochrany osobných údajov.
  • Advokátska kancelária pri poskytovaní právnej pomoci spolupracuje s viacerými slovenskými a zahraničnými advokátskymi kanceláriami, exekútormi, notármi a daňovými poradcami.

Leave a Comment